21.01.2021 - Malatya Şehir Portalı & Firma Rehberi
Malatya Portal ~ Firma Rehberi

2018 Yılında Eklenen Konular

MERMER İŞÇİSİ / OĞUZ MUHARREM SERTKAYA (İSTANBUL MERMER) Yayınlanma Tarihi: 11.04.2018 MERMER İŞÇİSİ (MERMER EBATLAMA...
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sanayi ve tarım alanındaki en büyük potansiyeline, kaynağına, yatırımlarına ve...
GEDİK GENÇLİK MERKEZİ AÇILIŞI YAPILDI Kültürel ve eğitim hizmetlerinin ilçe genelinde yaygınlaşması adına fiziki yatırımlarına...
Vefa Nedir ? Arapça, bir şeyi yerine getirmek, vefalı olmak vb. gibi anlamları olan bir...
Vird Nedir ? Arapça, su payı, ordu, gece ibâdete ayrılan zaman dilimi, çok sayıda kuş,...
Vecize Nedir ? Söyleyeni belli, kısa, anlamlı söz. Özdeyiş diye de bilinir. Bireysem ya da...
Vacib Nedir ? Sözlükte (sorumluluğu) düşen, kalkan ve yerine getirilmesi gereken demektir. Terim olarak; şeriat...
Virane Nedir ? Farsça, yıkıntı anlamındadır. Dünya. Bu dünya, şimdi gördüğümüz şekliyle ma’murdur, harap değildir....
Veraset Nedir ? Arapça, mirasçı olmayı ifade eder. Tâbi olmaktır. 1- Cennetü’l Verâse : Hz....
Vera Nedir ? Arapça, takva, Allah ‘tan korkmak, şüphelilerden kaçınmak, mubah ve mekruhlarda bile titizlikle...
Veladet Nedir ? Arapça, doğum demektir. Müridin, şeyhin manevî cüz ‘ü gibi olması bakımından, müridle...
Vehm Nedir ? Arapça, akla gelen şey, geniş yol, zan, tahayyül, korku, şüphe, vs. gibi...
Vecd Nedir ? Arapça, bulmak anlamındadır. Sâlikin zorlaması, istemesi olmadan kalbe gelen hâle vecd denir....
Vaiz Nedir? Nasihat, nasihat eden anlamlarında Arapça iki kelime, masdar ve ism i fail. Kalbi...
Vakıf Nedir ? Arapça, duran demektir. Mülkünü, sonsuza kadar halkın yararına tahsis eden kişiye, vakfeden...
Vakfe Nedir ? Arapça, durma, şüphe, vs. gibi mânâları olan bir kelime. Cürcânî ve Kâşânî...
Vahdeti Vucud Nedir ? Arapça, varlığın birliği demektir. Allah ‘tan başka varlık olmadığının idrak ve...
Vahdeti Şuhud Nedir ? Arapça, görmenin birliği demektir. Kulun cem ve vecd durumunda, masivanın yokolması...