27.01.2021 - Malatya Şehir Portalı & Firma Rehberi
Malatya Portal ~ Firma Rehberi

Hadisler : Evlilik Kavramı – 2

Hadisler : Evlilik Kavramı – 2

 

Evlenme ve Evlenmeye Teşvik Hakkında Hadisler – 2 ;

KADINLA DÖRT ŞEY İÇİN EVLENİLİR

Bize Sadaka ibnu’1-Fadl rivayet edip (dedi ki), bize Yahya b. Saîd, Ubeydullah’tan, (O) Saîd b. Ebi Saîd’den, (O) babasından, (O) Ebu Hüreyre’den, (O da) Hz. Peygamber’den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) haber verdi ki, O şöyle buyurdu:
“Kadınlarla dört şey için;
din,
güzellik,
mal ve haseb soy güzelliği, şeref için evlenilir.
Sen dindara bak, ellerin darlık görmesin, Allah iyiliğini versin!”

SÜNEN-İ DARİMİ
Nikah bölümü
Bölüm 4 Hadis no 2176

——

 

KADINLA DÖRT ŞEY İÇİN EVLENİLİR

Bize Muhammed b. Uyeyne, Ali b. Mushir’den, (O) Ab-duhnelik’ten, (O) Atâ’dan (O) Cabir’den, (O da) Hz. Pey-gamber’den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) bu (yani bir önceki) 2176 nolu Hadisi haber verdi.

SÜNEN-İ DARİMİ
Nikah bölümü
Bölüm 4 Hadis no 2177

 ——-

 

EVLENME TEKLİFİ ESNASINDA KADINA BAKMAYA İZİN

Bize Kabîsa haber verip (dedi ki), bize Süfyan, Asım el-Ahvel’den, (O) Bekr b. Abdillah el-Müzeni’den, (O da) el-Muğire b. Şube’den (naklen) haber verdi ki, O, Ensardan bir kadına evleme teklifinde bulunmak (istemişti) de, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) O’na şöyle buyurmuştu: “Git de ona bak. Çünkü bu, aranızda uyuşma ve kaynaşma sağlanmasına daha elverişlidir!”

SÜNEN-İ DARİMİ
Nikah bölümü
Bölüm 5 Hadis no 2178

 ————

 

ERKEK EVLENDİĞİ ZAMAN ONA NE SÖYLENİR?

Bize Muhammed b. Kesir el-Abdi el-Basri haber verip (dedi ki), bize Süfyan, Yunus’tan, (O da) el-Hasan’dan (naklen) haber verdi. (Yunus) dedi ki, O’nu (yani el-Hasan’ı) şöyle derken işittim: Akil b. Ebi Talib, Basra’ya gelmiş ve Cuşemoğullan’ndan bir kadınla evlenmişti. Bunun üzerine (bazı kimseler) O’na; “Allah mes’ud etsin, oğullar bağışlasın!” demişlerdi de, O şöyle karşılık vermişti: “Bunu söylemeyin! Muhakkak Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sel lem) bizi bundan menetmiş ve bize, “Allah seni mübarek kılsın, sana bereketler versin!” dememizi emretmişti.”

SÜNEN-İ DARİMİ
Nikah bölümü
Bölüm 6 Hadis no 2179

 ———-

 

ERKEK EVLENDİĞİ ZAMAN ONA NE SÖYLENİR?

Bize Nuaym b. Hammad rivayet edip (dedi ki), bize Abdulaziz, Süheyl’den, (O) babasından, (O) Ebu Hüreyre’den, (O da) Hz. Peygamber’den (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O bir insanın evliliğini tebrik ettiğinde şöyle buyururdu: “Allah seni mübarek kılsın, sana bereketler versin! Aranızı hayırla birleştirsin

SÜNEN-İ DARİMİ
Nikah bölümü
Bölüm 6 Hadis no 2180

———-

ADAMIN, (DİN) KARDEŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPTIĞI BİR KADINA EVLENME TEKLİFİ YAPMASI YASAĞI

Bize Ebu’l-Velid et-Tayâlisî haber verip (dedi ki), bize Şu’be, Süheyl b. Ebi Salih’ten, (O) babasından, (O) Ebu Hü-reyre’den, (O da) Hz. Peygamberden (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) (naklen) rivayet etti ki, O, kişinin, (din) kardeşinin evlenme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklin yapmasını yasakladı.

SÜNEN-İ DARİMİ
Nikah bölümü
Bölüm 7 Hadis no 2181

——–

ADAMIN, (DİN) KARDEŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPTIĞI BİR KADINA EVLENME TEKLİFİ YAPMASI YASAĞI

Bize Abdullah b. Saîd rivayet edip (dedi ki), bize Ukbe b. Halid, Ubeydullah’tan rivayet etti ki, O şöyle demiş: Bana Nafî1, İbn Ömer’den (naklen) rivayet etti ki, Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Biriniz (din) kardeşi kendisine izin vermedikçe, onun evleme teklifi yaptığı bir kadına evlenme teklifinde bulunmasın, onun alış-verişi üzerine alış-verişe girmesin!”

SÜNEN-İ DARİMİ
Nikah bölümü
Bölüm 7 Hadis no 2182

——–

ADAMIN, (DİN) KARDEŞİNİN EVLENME TEKLİFİ YAPTIĞI BİR KADINA EVLENME TEKLİFİ YAPMASI YASAĞI

Bize Yezid b. Harun haber verip (dedi ki), bize Muhammed b. Amr, Ebu Seleme’den, (O da) Fâtıma bint Kays’tan (naklen) haber verdi ki; O, kendisine anlatmış, kendisi de anlattıklarını O’ndan iyice yazmış ki; O (yani Fâtıma), Kureyş kabilesinin Mahzumoğulları oymağından bir adamın nikâhındaymış. Derken (bu adam) O’nu kesin bir şekilde (üç talâkla) boşamış. Bunun üzerine O, (adamın) ailesine, kendilerinden nafaka istemek üzere (haberci) göndermiş de onlar; “senin nafaka hakkın yok!” demişler. Sonra bu olay Rasulullah’a (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ulaşmış, O da şöyle buyurmuş: “Senin nafaka hakkın yok. Ancak iddet beklemen gerekir. Ümmü Şerik’in evine taşın ve bize bildirmeden birşey yapma, iddetini bitirdiğinde bana danışmadan hiç kimseye evlenme sözü verme!” Sonra (Hz. Peygamber) şöyle buyurdu: “Doğrusu Ümmü Şerik, yanına muhacir kardeşlerinin girip çıktığı bir kadındır. Bunun için bilakis sen Ibn Ümmü Mektum’un evine taşın. Zira o âmâ bir adamdır. Elbiselerini çıkarırsan birşey görmez. Bize bildirmeden birşey de yapma!” Bunun nüzerine O, İbn Ümmü Mektum’un evine gitmiş. Nihayet iddeti bitince (Hz. Peygamber’e) anlatmış ki, Muaviye ile Ebu Cehm kendisine evlenme teklifi yapmışlar. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) de şöyle buyurmuş: “Muaviye’ye gelince O, malı olmayan bir adamdır. Ebu Cehm’e gelince ise O, değneğini omuzundan indirmez! Sen Usâme’ye ne dersin?” Sanki (Hz. Peygamber’in bu teklifinden Fâtıma’nm) ailesi hoşlanmamış da O; “Vallahi, ancak Rasulullah’ın buyurduğu kimseyle evlenirim!” demiş ve Usâme ile evlenmiştir. Muhammed b. Amr demiş ki, Muhammed b. İbrahim, (bu haber üzerine Fâtıma’ya) şöyle dedi: “Fâtıma! Allah’tan kork! Sen gerçekten bu (olayın) hangi şey hakkında olduğunu (yani özel bir sebebe bağlı olduğunu) biliyorsundur!”

(Muhammed b. İbrahim) sözüne şöyle devam etti: (Bu olay hakkında) îbn Abbas da şöyle dedi: “Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “O boşanmış kadınları iddetleri bitinceye kadar evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar, ancak apaçık bir edebsizlik etmeleri hariç?’ “Edebsizlik=fâhişe”, (boşanmış kadının), ailesine çirkin söz söylemesidir. (Kadın) bunu yapınca onlara onu (evinden) çıkarmaları helâl olur.

SÜNEN-İ DARİMİ
Nikah bölümü
Bölüm 7 Hadis no 2183

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ