24.10.2020 - Malatya Şehir Portalı & Firma Rehberi
Malatya Portal ~ Firma Rehberi

Genel Paylaşımlar

Söylenecek hiçbir şeyin yoksa, susmaya ne dersin? Söyleyecek sözü olanları dinlemeye, anlamaya ne dersin? Kitap...
Suskunlar !.. en mükemmel konuşmalar “suskunlar”ın gönlünden doğar. Çok mükemmel konuşuyordu. Kelimeler gökte süzülen kuğular...
Ötede! Dışımızda! Uzaklarda! Geçmişte!.. Ya da daha sonradan… Herşeyi öteye atma, dışımızda arama şartlanmamız yüzünden,...
  Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün...
  İbn Arabî kozmolojisinde yoktan yaratma anlayışına yer olmadığını ve yaratmadan onun anladığının, tek bir...
  İbn Arabî ayna-sûret sembolizmini eserlerinde detaylandırmıştır. Bu sembol onun elinde, kişinin kendi görüntüsünü gördüğü...
Hz. Muhammed (s.a.s.)’in İslâm’ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i...
İkinci Raşid Halife. İslâmı yeryüzüne yerleştirip, hakim kılmak için Resulullah (s.a.s)’ın verdiği tevhidî mücadelede ona...
Osman b. Affân b. Ebil-As b. Ümeyye b. Abdi’ş-Şems b. Abdi Menaf el-Kureşî el-Emevî; Raşid...
  Resulullah’ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş’ten Fâtıma binti Esed,...
  Soru 1  : Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’i hayatında, müslüman olarak görüp ve müslüman olarak vefat...
Hz. Fatıma’nın Doğumu Hz. Fatıma’nın (a.s) doğum tarihi hakkında İslam âlimleri ihtilaf etmişlerdir. Ehl-i Sünnet...
  İfadesi alınıyor; gayr-ı meşru konuşmalarıma ,gayr-ı ihtiyari tanıklık eden dilimin. ve aynı sebepten gözaltında...
  (K.S.F) Kökünden “küsûf” ve (H.S.F) kökünden “husûf” sözlükte; güneş ve ay tutulmasını ifade eden...
Şeyh’e göre, ahir zamanda Resulullah’ın (s.a.v) ehlibeytinden olan İmam Mehdi’nin zuhur edeceğine, İsa’nın (a.s) onun...
İlm-i ledün veya ledünnî ilim, Allah ile ilgili bilgi ve sırlara ait ilim, gayb ve...
  Bir gün Resulullah (s.a.v.) ashabından bir grup arasında otururken şöyle buyurdu : “Yarın cennet...
İran’a açtığı seferde Sivas’a doğru yol almakta iken yaşlı bir çoban koşarak Yavuz’un huzuruna geldi...