13.04.2024 - Malatya Şehir Portalı & Malatya Firma Rehberi

Afad Malatya

Adres
Yakınca Mahallesi Havaalanı Bulvarı (2.Osb girişi ) No:8 44110 Yeşilyurt /Malatya
Telefon
Faks
0422 212 84 23
FİRMA HAKKINDA
FOTO GALERİ
VİDEO
KONUM
YORUMLAR

AFAD MALATYA ( Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü )

Afad Malatya Adres : Yakınca Mahallesi Havaalanı Bulvarı (2.Osb girişi ) No/8 44110 Yeşilyurt /Malatya

Afetzede Danışma Hattı : ( 0422 5023432 ) – (0422 5029272 ) –  (0422 5041037 ) – ( 0422 2128432 )

Afet Yönetim Merkezi :  ( 0422 324 28 98 ) – ( 0422 324 28 99 )

Afad Malatya Fax Numarası : ( 0422 212 84 23 )

 

Afad Malatya

 

Afad Malatya Hakkında : 

Türkiye sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla karşı karşıya kalan bir ülke. Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ama en önemlisi deprem…

Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem yaşanmakta…

Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktası ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’dir.

Büyük can kaybına ve geniş çaplı hasara neden olan bu deprem, ülkemizde afet yönetimi konusunun tekrar gözden geçirilme zorunluluğunu acı bir şekilde ortaya koymuştur.

Eşgüdüm sağlanması gereken kurumların afetlerle ilgili yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ihtiyacı afet ve acil durumlarda yetki ve koordinasyonun tek bir elde toplanmasını zaruri kılmıştır.

Başkanlığımız, illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir.,

Kurulduğu günden bu yana ülkemizde yaşanan Elazığ, Simav ve Van depremlerinde en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmiş, deprem sonrası yürüttüğü başarılı iyileştirme politikaları ile afetzede vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmıştır. Antalya, Samsun ve Sinop’ta yaşanan sel felaketlerinde ilgili kurumlarla kısa sürede koordinasyon sağlanarak afet bölgesinde hayatın normale döndürülmesi çalışmaları ivedilikle tamamlanmıştır.

Sadece ulusal çapta değil uluslararası anlamda da birçok başarılı operasyona imza atan Başkanlığımız, dünyanın en uzak coğrafyalarında dahi yaşanan afet ve acil durumlara kayıtsız kalmamış, kaliteli, profesyonel ve alanında uzman personeli, teknolojik ekipmanı ile Haiti’den Japonya’ya, Şili’den Myanmar’a kadar yardım elini uzatmış; Libya, Tunus, Mısır ve Suriye yaşanan toplumsal olaylarda dünyanın takdirini kazanan tahliye ve insani yardım operasyonlarını başarıyla gerçekleştirmiştir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bundan sonraki süreçte de gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta üzerine düşen görev ve sorumlulukları, sahip olduğu donanımlı personel ve geliştirdiği etkin politikalarla yerine getirmeye devam edecektir.

Afad Malatya İl Müdürlüğünün Görevleri : 

5902 sayılı Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun

Üçüncü Bölüm…..

İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ile Birlik Müdürlükleri

İl afet ve acil durum müdürlükleri

Madde 18

(1) İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulur.
Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur.

(2) İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri şunlardır:

a) İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek.
b) Afet ve acil durum önleme ve müdahale il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve
kuruşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak ve uygulamak.
c) İl afet ve acil durum yönetimi merkezini yönetmek.
ç) Afet ve acil durumlarda meydana gelen kayıp ve hasarı tespit etmek.
d) Afet ve acil durumlara ilişkin eğitim faaliyetlerini yapmak veya yaptırmak.
e) Sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin afet ve acil durum yönetimi ile ilgili akreditasyonu
yapmak ve belgelendirmek.
f) İl ve ilçe düzeyinde sivil savunma planlarını hazırlamak ve uygulamak.
g) Afet ve acil durumlarda,gerekli arama ve kurtarma malzemeleri ile halkın barınma,beslenme, sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak gıda, araç, gereç ve malzemeler için depolar kurmak ve yönetmek.
ğ) İlgili mevzuatta yer alan seferberlik ve savaş hazırlıkları ile sivil savunma hizmetlerine ilişkin görevleri ilde yerine getirmek.
h) Yıllık bütçe teklifini hazırlamak.
ı) İl kurtarma ve yardım komitesinin sekretaryasını yapmak.
i) Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili
hizmetleri yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
j) Başkanın ve valinin vereceği diğer görevleri yapmak.

(3) Müdürlüklerin harcamaları, il özel idarelerinin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekten
yapılır. Harcamalarda, İl Özel İdaresi Kanununda il genel meclisi ve il encümenine verilen
yetkiler vali tarafından kullanılır. Müdürlüklerin personel harcamaları ve personel ile ilgili diğer
harcamaları Başkanlık bütçesinden karşılanır.

(4) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları,
Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile
geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesin
de yürütülür. Ancak, il özel idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak İl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler, bu müdürlükler açısından
valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir.

(5) Afet ve acil durum il müdürü ile diğer personelin ataması vali tarafından yapılır.

 

Henüz resim eklenmemiş.

Henüz video eklenmemiş.

Henüz harita eklenmemiş.

  1. Rutin dedi ki:

    Malatya Afad neden duyurular bölümünde 2022 Aralık ayında kalmış olabilir ? 06 Şubat 2023 tarihli asrın felaketi sonrası Malatya halkının hiç mi afad web sitesi üzerinden işi olmamış acaba ? Aralık-2022 den beri Afad duyuruları Malatya ‘ya ait olan kısımda hiçbir duyuru bulunmamaktadır. Sitenin güncel bir şekilde çalışması ve halkı bilgilendirmesini rica ediyoruz.

  2. Malatya Haber dedi ki:

    https://malatya.afad.gov.tr/haberler
    https://malatya.afad.gov.tr/duyurular

    Malatya Afad siteleri Aralık 2022 tarihinde kalmış, vatandaş için bilgilendirmede çok büyük önem arz eden sitenin bir an önce güncellenmesi ve bilgilendirmeye geçmesi iyi olur. Devletin önemli bir kurumu ve bu yöndede çalışmasını bekliyoruz. İl dışındaki vatandaşlar en azından bazı konularda sağdan soldan duyduğu haberlere göre hareket etmez. Malatya Halkının büyük çoğunluğu halen il dışında ve depremin etkileri azda olsa giderilmeden dönemeyecek gibi görünüyor.

FİRMA HAKKINDA BİR YORUM YAZIN

FİRMAYI SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ