16.04.2024 - Malatya Şehir Portalı & Malatya Firma Rehberi

Sözlük

REKLAM ALANI
Ayan-ı Sabite Nedir ? Bir mübtedinin aklından dolayı Mu’tezile’ye kayması nasıl tabii ise, bir müntehinin...
Ahmed Bedevi Hz. Mısır evliyâsından. İsmi  Ahmed olup babasının adı Ali’dir. Nesebi Peygamber efendimize ulaşır....
Allah Dostları Allah Dostları hakkında Zunnûn-i Mısrî Hazretleri şöyle buyurmaktadır : Onlar tek başına kaldıklarında,...
Ahid Nedir ? Ahd, söz vermek, emir, talimat, taahhüt, antlaşma, yükümlülük, itimat veren söz, yemin,...
Akıl Nedir ? ‘Akl’ sözlükte, masdar olarak; engellemek, alıkoymak, bağlamak gibi anlamlara gelmektedir. ‘Akl’ isim...
Arz Nedir ? Arz ; Yer, yeryüzü, zemin, dünya demektir. Arz kelimesi Kur ‘an’da 461...
Absolutizm Nedir ? Mutlakçılık. Herhangi bir eserde ya da ilkede bir ebedinin varlığına ve değişmezliğine...
Açık Hece Nedir ? Türkçe sözcüklerde sesli harf ile belirtilen kısa heceler. Örneğin a-na-do-lu, a-şı-la-ma...
Açıklama Nedir ? Edebi bir eseri geniş okuyucu kitleleri için anlaşılabilir hale getirmek için yapılan...
Adapte Nedir ? Herhangi bir dilde yazılmış bir eseri, başka bir dile yer ve kişi...
Adaptasyon Nedir ? Farklı türde bir eserin (roman, öykü, anı gibi), sahne veya sinemaya uyarlanması...
Aed Nedir ? Eski Yunanlılarda şiirlerini lirle söyleyen saz şairlerine verilen ad.
Afrozim Nedir ? Çeşitli konularda mutlak bilinmesi gereken ana özellikleri kısa, açık ve anlaşılır bir...
Ahreb Nedir ? Rubai vezinlerinin ana ölçüsüdür. Mef’ulü ile başlayanlara ahreb, mef’ulün ile başlayanlara ahrem...
Ahrem Nedir ? Rubai vezinlerinin ana ölçüsüdür. Mef’ulü ile başlayanlara ahreb, mef’ulün ile başlayanlara ahrem denir.
Ahsenül Kasas Nedir ? Kıssaların, hikayelerin en güzeli. Bu deyim, Kur’an-ı Kerim’de Yusuf Suresi’nde geçen...
Akd ü Hall Nedir ? Düğümleme ve çözülme. Divan edebiyatında nesir bir eseri nazma çevirmeye akd,...
Akıcılık Nedir ? Sözcük ve cümlelerin dile takılmadan kolayca okunabilmesi için anlatılmak istenen düşüncenin rahatlıkla...