27.02.2021 - Malatya Şehir Portalı & Firma Rehberi
Malatya Portal ~ Firma Rehberi

Sözlük

Bilinmeyen Kelimeler ve Sözlük Bölümümüz

Vefa Nedir ? Arapça, bir şeyi yerine getirmek, vefalı olmak vb. gibi anlamları olan bir...
Vird Nedir ? Arapça, su payı, ordu, gece ibâdete ayrılan zaman dilimi, çok sayıda kuş,...
Vecize Nedir ? Söyleyeni belli, kısa, anlamlı söz. Özdeyiş diye de bilinir. Bireysem ya da...
Vacib Nedir ? Sözlükte (sorumluluğu) düşen, kalkan ve yerine getirilmesi gereken demektir. Terim olarak; şeriat...
Virane Nedir ? Farsça, yıkıntı anlamındadır. Dünya. Bu dünya, şimdi gördüğümüz şekliyle ma’murdur, harap değildir....
Veraset Nedir ? Arapça, mirasçı olmayı ifade eder. Tâbi olmaktır. 1- Cennetü’l Verâse : Hz....
Vera Nedir ? Arapça, takva, Allah ‘tan korkmak, şüphelilerden kaçınmak, mubah ve mekruhlarda bile titizlikle...
Veladet Nedir ? Arapça, doğum demektir. Müridin, şeyhin manevî cüz ‘ü gibi olması bakımından, müridle...
Vehm Nedir ? Arapça, akla gelen şey, geniş yol, zan, tahayyül, korku, şüphe, vs. gibi...
Vecd Nedir ? Arapça, bulmak anlamındadır. Sâlikin zorlaması, istemesi olmadan kalbe gelen hâle vecd denir....
Vaiz Nedir? Nasihat, nasihat eden anlamlarında Arapça iki kelime, masdar ve ism i fail. Kalbi...
Vakıf Nedir ? Arapça, duran demektir. Mülkünü, sonsuza kadar halkın yararına tahsis eden kişiye, vakfeden...
Vakfe Nedir ? Arapça, durma, şüphe, vs. gibi mânâları olan bir kelime. Cürcânî ve Kâşânî...
Vahdeti Vucud Nedir ? Arapça, varlığın birliği demektir. Allah ‘tan başka varlık olmadığının idrak ve...
Vahdeti Şuhud Nedir ? Arapça, görmenin birliği demektir. Kulun cem ve vecd durumunda, masivanın yokolması...
Vahdet Nedir ? Arapça, birlik demektir. Gerçek mânâda bir olan Cenab-ı Hak ‘tır. Sûfiler, uykuya...
Varis Nedir ? Kirli kan taşıyan damarların, fonksiyonel bozuklukları sonucu ya da kan akımının önündeki...
Vertigo Nedir ? Genel anlamda baş dönmesi, hareket duygusu demektir. Ancak tansiyon düşmesi ile ilgili...